Hoppa till innehåll

Jämställt arbetsliv

År 2019 borde väl ett jämställt arbetsliv vara en självklarhet? Här skapas de bästa förutsättningarna för tillväxt i såväl näringslivet, som möjligheter för den enskilda individen att använda sin fulla potential, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och så vidare. En win-win, helt enkelt.

    Kapitel

Lika rättigheter och möjligheter för alla – nja, riktigt så långt har vi inte kommit ännu. Det krävs både aktiva såväl som kontinuerliga insatser från dig som arbetsgivare för att detta ska bli verklighet. Så vad ska du som arbetsgivare tänka på och hur kan du aktivt arbeta för ett men mer jämställd arbetsplats?

Inom ramen för att utveckla framtidens kollektivavtal har Almega tillsammans med Unionen och Akademikerna tagit fram en praktisk vägledning för företag. Denna ska hjälpa dig som arbetsgivare i ditt proaktiva arbete för en jämställd arbetsplats