Hoppa till innehåll

Digitalisering, robotisering och automatisering gör att arbetsmarknaden förändras snabbt. Kompetensbehoven och kraven ökar inom vissa yrken och branscher, samtidigt som andra delar påverkas negativt när jobb och företag försvinner. Kompetenshöjande insatser är nyckeln till att stärka människan i konkurrensen med maskinen, och för att öka företagens och de anställdas omställningsförmåga.

Vi föreslår därför ett Kompetensavdrag som bland annat innebär att:

  • Företagens kostnader för köp av utbildningar halveras.
  • Det blir möjligt för företagen att göra avdraget i sin inkomstdeklaration.