Hoppa till innehåll

Turbodigitaliseringen tar jobben – hög tid för ett kompetensavdrag

    Kapitel

Digitaliseringen av arbetsmarknad och samhälle går i turbofart. Omställningskraven ökar för både företag och anställda när ny teknik och andra innovationer ställer krav på ständig förnyelse av affärsmodeller, tjänster, kunskaper och kompetenser. I grunden är teknikutvecklingen och innovationerna avgörande för tillväxten och välfärden. Sverige måste bejaka förändringarna och bygga en styrkeposition kring dynamisk anpassning av näringslivet och arbetskraften.

På sikt är den stora utmaningen tävlingen mellan människa och maskin. Den digitala transformationen innebär ökade investeringar i arbetsbesparande ny teknik. Dessa investeringar behöver i ökad grad matchas av investeringar i uppgradering av de anställdas kompetens.

Idag finns goda förutsättningar för företag att investera i maskiner. Men företagen möter sämre villkor för att investera i sin viktigaste resurs – personalen. Almega föreslår därför att ett kompetensavdrag införs snarast. Kompetensavdraget riktas till arbetsgivarnas köp av personalutbildning från både privata och offentliga utbildningsleverantörer. Genom kompetensavdraget blir det mer attraktivt att investera i kompetensutveckling för arbetsgivarna.

Läs rapporten