Hoppa till innehåll

Hur Sverige kan förbli en kunskapsnation

    Kapitel

Sverige har under de senaste tre decennierna utvecklats till en kunskapsnation. Det innebär att produktionen inom samtliga delar av ekonomin fått ett ökat kunskapsinnehåll, exempelvis i form av ny teknik, nya IT-system, affärsmodeller och innovationer som i hög och växande grad tagits fram inom tjänstebranscher.

Denna utveckling parallellt med en allt tydligare specialisering av produktionen i Sverige har inneburit att flertalet nya jobb därmed vuxit fram inom kunskapsintensiv tjänsteproduktion. Utvecklingen har varit så framgångsrik att efterfrågan på denna typ av avancerade tjänster ökat markant i Sverige, men även i andra länder. Det har också inneburit att inhemska tjänsteföretag i ökad grad möter utländsk konkurrens, såväl inom Sverige som utomlands. Världsbilden måste ändras.

Läs rapporten