Hoppa till innehåll

Resursutnyttjandet ligger på toppnivå i en stor del av tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator för andra kvartalet tyder på att tjänstesektorn kan ha nått sin tillväxttopp i början av året, och att tillväxten kan bli något lägre under andra kvartalet. Indikatorn återspeglar ändå en fortsatt stark efterfrågan för större delen av tjänstesektorn. Efterfrågan ökar både från inhemska sektorer samt från exportmarknader.  Samtidigt har företagens resursutnyttjande blivit ännu mer ansträngt, vilket främst beror på personalbrist.

Störst bidrag till den urstarka tillväxten i tjänstesektorn under årets första kvartal kom från företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt andra typer av företagstjänster såsom bemanningsföretag, fastighetsservice, säkerhetstjänster, resetjänster med mera. Även informations- och kommunikationsföretag bidrog relativt starkt, där datakonsulter samt telekombolag ingår. Branscher som riktar sin försäljning främst mot hushåll, som detaljhandeln, hotell och restaurang, kultur, nöje och fritid, bidrog i betydligt mindre grad till ökningen av tjänsteproduktionen under första kvartalet.

En annan nyhet är att Ericsson AB nu ingår i SCB:s tjänsteproduktionsindex, efter att bolaget klassats om från industri- till tjänsteföretag i statistiken. Ericssons tjänsteproduktion har lyft nivån på tjänsteproduktionen och hittills bidragit till en mer volatil förändringstakt per månad för branschen information och kommunikation, där Ericsson numera ingår.