Hoppa till innehåll

Dags för Skattereform!

    Kapitel

Det svenska skattesystemet behöver göras om i grunden. Med tjänster som dominerar svensk ekonomi och med ett näringsliv som drivs av kunskap, går det inte ha skatter som vilar så tungt på arbetade timmar och där marginalskatten är den högsta i världen. Sverige behöver därför så fort som möjligt genomföra en större skattereform.

I rapporten Skattereform – nu är det dags visar Almega vad som borde prägla ett modernt skattesystem.

 

Almega ser detta som det viktigaste:

  • Minska beskattningen på skattebasen arbetade timmar. Tjänster består i stort sett av arbetade timmar och en tung belastning av dessa motverkar tillväxten av dessa jobb och branscher.
  • Sänk marginalskatterna. Sverige har världens högsta marginalskatter. Det minskar incitamenten till högre studier och att människor tar större uppgifter i arbetslivet. Och det gör det svårare att attrahera nyckelkompetens från andra länder.
  • Ändra de skatter som har särskild betydelse för entreprenörskap. Skattesystemet måste belöna risktagande och göra det lättare att finansiera ett växande företag.

20160418RapportSkatter.png