Hoppa till innehåll

Historiskt trendbrott i rut-branschens utveckling

    Kapitel

Trots politisk turbulens under 2015 fortsatte hemservicebranschen att växa. Jämfört med 2014 ökade branschens omsättning med 640 miljoner kronor till totalt 7,4 miljarder. Ökningen motsvarar en elvaprocentig tillväxt, vilket är den hittills lägsta tillväxtnoteringen sedan Skatteverket började redovisa rut-utbetalningar i juli 2009.

Almega har länge varnat för att systemförändringar riskerar att skapa osäkerhet bland kunder och företag – och det är sannolikt precis det vi ser just nu. I samband med att avdraget halverades upplevde branschen den första betydande minskningen sedan 2007 – resultatet för januari 2016 var hela 52 miljoner lägre än i fjol. Samtidigt visar Almegas nya medlemsundersökning att 63 procent av företag med stor andel rut-tjänster kommer behöva dra ner på personalstyrkan.

Systemförändringar skapar osäkerhet

Med anledning av erfarenheter från den danska motsvarigheten till rut-avdraget, hjemmeserviceordningen, har Almega vid upprepade tillfällen varnat för att systemförändringar riskerar att hämma branschens utveckling. I samband med halveringen av rut-avdraget, samt de borttagna tjänsterna, ser vi nu att den svenska marknaden svarat med ett omfattande trendbrott.

Osäkerhet bland köpare skapad av politiska förändringsambitioner ger även upphov till osäkerhet bland företagare och entreprenörer. Global Entrepreneurship Monitors sverigerapport 2015 menar att debatten kring rut-avdragets existens kan vara en av orsakerna till att kvinnors entreprenörskap i Sverige gått från toppnotering till bottennivå.

Problemet beskrivs väl av företagaren Jeanette Holm, grundare av rut-företaget NannyNu som i en intervju med Svenska Dagbladet sade ”Jag kommer aldrig att gå in i en sådan här bransch igen, där politiken har så stor påverkan.”

Halvering oroar företagen

I Almegas medlemsundersökning från februari 2016 tillfrågades företag i rut-branschen hur efterfrågan på deras tjänster och antalet anställda kommer att påverkas av halveringen som trädde i
kraft årsskiftet 2015/2016.

Bland företag med låg andel intäkt från rut-tjänster menar 60 procent att efterfrågan på företagets tjänster kommer att minska. 45 procent av dem uppger att de kommer att behöva säga upp personal. I företag med större andel rut-tjänster upplevs halveringen av rut-avdraget som ett större hinder. Hela 77 procent av företagen menar att efterfrågan på deras tjänster kommer att minska. 63 procent av dem bedömer att de kommer behöva minska antalet anställda.

Stark opinion för rut

En undersökning från 2015 visar att stödet för rut-avdraget är mycket starkt i hela befolkningen. Även om stödet för rut är störst bland allianspartiernas väljare finns det även bland Sverigedemokratiska väljare och regeringens sympatisörer klara majoriteter för att behålla rut-avdraget. Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som i dagsläget förespråkar att rut-avdraget helt och hållet ska slopas, men även bland deras väljare vill en majoritet behålla avdraget.