Hoppa till innehåll

Almegas Tjänsteindikator pekar nu på fortsatt hög tillväxt i den privata tjänstesektorn under första kvartalet i år, ungefär i samma takt som under fjärde kvartalet 2015. Då steg tjänsteproduktionen inom näringslivet med hela 4,3 procent från motsvarande kvartal föregående år, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Almegas indikator hade åter pekat rätt, då den indikerat en ännu högre tillväxt under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Efterfrågan på tjänster inom flertalet branscher är fortsatt hög i början av 2016, driven av främst inhemsk efterfrågan. Almegas egen enkätundersökning bland medlemsföretag inom företagstjänster visar att efterfrågan är starkast från tjänstesektorn i sig, och inom tjänstesektorn är det främst företagstjänster av olika slag som drar.

Mörka moln drar in över de ljusa tillväxtsiffrorna för tjänstesektorn från arbetsmarknaden. Almegas arbetsmarknadsindikator pekar mot en oförändrad ökningstakt för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn i början av 2016. Sysselsättningen i sektorn utvecklades klart svagare under hela 2015 än vad arbetsmarknadsindikatorn pekat på.

Almegas prisindikator pekar på att tjänstepriserna kommer att stiga något under årets första kvartal från den mycket svaga prisutvecklingen under 2015.