Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator tredje kvartalet 2015 pekar på att tillväxten inom den privata tjänstesektorn kommer att öka i ungefär samma takt under tredje kvartalet i år som under andra kvartalet. Då ökade tjänsteproduktionen med 2,1 procent.

Efterfrågan på tjänster riktade till både hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera branscher. Mycket talar för att tillväxten ”slagit i taket” i flera branscher på grund av resursbrist, vilket motverkar en fortsatt upptrappning av produktionstillväxten inom den privata tjänstesektorn. Inom tjänstesektorn handlar resurser oftast om tillgång på personal med rätt kompetens, och nu rapporterar flera branscher att bristen på personal stiger. Detta skapar flaskhalsar vilket hämmar tillväxten i tjänstesektorn.