Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten för produktionen inom den privata tjänstesektorn blir ungefär lika stark under första kvartalet i år som i slutet av förra året. Under hela 2014 ökade tjänsteproduktionen också med 3,4 procent, vilket innebar en högre växel jämfört med året innan då tillväxten låg på 1,6 procent. Den högre tillväxten under förra året inom den privata tjänstesektorn beror främst på att fler branscher inom företagstjänster då tog mer fart. Styrkan i efterfrågan för flertalet branscher inom tjänstesektorn ser nu ut att hålla i sig i början av 2015.

Nu kan Almega presentera de första resultaten från en ny, unik och nyligen genomförd enkätundersökning bland sina medlemsföretag som producerar företagstjänster. Den visar att det främst var den privata tjänstesektorn som drog upp efterfrågan på företagstjänster under andra halvåret 2014.

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att jobbtillväxten inom den privata tjänstesektorn kommer att dämpas under första kvartalet i år, efter den starka uppgången under förra året då flertalet nya jobb kom inom den privata tjänstesektorn. Arbetsmarknadsindikatorn signalerar om en inbromsning i jobbtillväxten inom tjänstesektorn. Samtidigt som efterfrågan stärks för alltfler kunskapsintensiva branscher, stiger bristen på den särskilda kompetens som dessa branscher behöver för att kunna öka sin produktion. Detta, i samband med en starkare konjunktur, motverkar en fortsatt stark uppgång för sysselsättningen.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten för privata tjänster ökar något under första kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. En bidragande orsak till detta är ett förbättrat efterfrågeläge med en ökad efterfrågan både i Sverige och på Sveriges exportmarknad.