Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator pekar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under tredje kvartalet. Flera tjänstebranscher visar tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämtningen inledningsvis är långsam.

Eftersom den privata tjänstesektorn utgör lite mer än hälften av Sveriges totala produktion, BNP, talar vändpunkten även för att Sveriges BNP-tillväxt kommer att visa en viss förbättring under tredje kvartalet jämfört med det svaga andra kvartalet. Tjänsteproduktionen är numera en så stor andel av Sveriges totala produktion att den i hög grad förklarar utvecklingen av BNP. Almegas indikator ger därmed en god vägledning om det närmaste kvartalets utveckling för såväl tjänsteproduktionen som hela ekonomins tillväxt.

Starkast tillväxt under årets första halvår visar hotell och restaurang, kultur, nöje och fritid. De delar av tjänstesektorn som levererar tjänster till exportindustrin och därför påverkas av den låga efterfrågan från omvärlden, visar en klart svagare utveckling under första halvåret. Det gäller exempelvis bemanningsbranschen, resetjänster, transporter och datakonsulter. Den svagare utvecklingen för företagstjänster återspeglas i personalneddragningar framför allt inom bemanningsbranschen.

Tjänsteindikatorn_2013_Q3.jpg