Hoppa till innehåll

Det är oroande att flera politiska partier vill strama åt reglerna för kompetensinvandringen. Därför har vi radat upp tre starka argument för varför vi bör behålla de enkla öppna regler vi har idag.

  1. Sverige är ett litet exportberoende land utan givna konkurrensfördelar. Svenska företag behöver söka personal i hela världen och den globala konkurrensen om talanger är stor. Var fjärde högutbildad i Sverige är född utomlands.
  2. Bristen på kompetens ökar igen. Bristen på kompetens är det största problemet för vart tredje tjänsteföretag. Bland IT-specialisterna, arkitekter och tekniska konsulter är kompetensbristen det största problemet för över hälften av företagen. Bristen på arbetskraft ökar även inom andra delar av tjänstesektorn. Det är viktigt att företag kan rekrytera från utlandet för att fylla luckor på arbetsplatsen.
  3. Arbetskraftsinvandringen är en bra affär för Sverige.  Arbetskraftsinvandrare arbetar från första dagen och stannar bara så länge de har ett arbete. De tar i princip inte emot några bidrag från välfärdssystemet. Däremot bidrar de med 34 miljarder kronor i ökad BNP och 12 miljarder kronor i ökade skatteintäkter varje år.