Tre argument för kompetens­invandring

Sverige gynnas av kompetensinvandring. Öppnare regler för kompetensinvandring är viktigt för att Sverige ska kunna konkurrera med andra länder om den högkvalificerade arbetskraften.

Det är oroande att politiska partier väckt frågan om att strama åt reglerna för kompetensinvandringen. Därför har vi radat upp tre starka argument för varför vi borde införa öppnare, inte strängare, regler för kompetensinvandring.

  1. Sverige är ett litet exportberoende land utan givna konkurrensfördelar på en global marknad. Bristen på kompetens inom tjänsteföretagen har aldrig varit så hög som den var 2018, strax innan högkonjunkturen började klinga av. Svenska företag behöver söka personal i hela världen och den globala konkurrensen om talanger är stor. 24 procent av de högutbildade i Sverige är utrikes födda. Därför är kompetensinvandring helt nödvändig för svensk tillväxt.
  2. Trots konjunkturens avmattning är kompetensbristen fortfarande ett stort problem för tjänsteföretagen. Fortfarande har nästan hälften av alla arkitektföretag och tekniska konsulter och 60 procent av alla IT-konsultföretag brist på personal, trots konjunkturnedgången. I en studie från 2018 uppgav 42 procent av de svenska företag som ingick i studien uppgav att de hade svårt att rekrytera vilket var i nivå med genomsnittet för OECD-länderna. För att säkra svensk kompetensförsörjning krävs det att vi attraherar talanger från andra länder.
  3. Sverige tjänar på kompetensinvandringen. Skatteintäkterna som uppstår till följd av kompetensinvandrares arbetsinsatser uppgår till 12 miljarder kronor, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv från 2018.