Hoppa till innehåll

Statsstödsutredningens betänkande (SOU 2011:69)

Almega har beretts tillfälle att lämna remissvar på ovanstående delbetänkande.

Almega stödjer det Föreningen Svenskt Näringsliv har framfört i deras remissvar.

Almega AB

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef

Ted Ekman
Näringspolitisk expert

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
1 mars 2012

Läs remissen