Hoppa till innehåll

Rapport: Ett HEM-avdrag för alla HEM-tjänster

    Kapitel

Tack vare rut-avdraget har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat stadigt i snart tio år. Detta har i sin tur lett till många nya jobb, inte minst för människor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är jobb som vuxit fram utan några sänkta löner, subventionerade anställningar eller konstlade traineetitlar.

Rut-avdraget har visat vad som händer när man minskar skattekilarna som annars står i mellan hushållens konsumtion och tjänsteföretag. Resultatet blev en tjänsteboom. I en ny rapport från Almega ser vi att det finns fortsatt stort intresse för de traditionella rut- och rot-tjänsterna, samtidigt som intresset för en vidgad skattereduktion, som innehåller långt fler tjänster, är mycket stort.

Därför lägger Almega fram ett förslag om att modernisera och förstärka rut- och rot-avdragen genom att slå dem samman till ett HEM-avdrag som innefattar alla tjänster. En modernisering som, försiktigt räknat, kan ge ytterligare 22 000 jobb redan år 2020.

 

Med HEM-avdraget vill Almega:

  • Slå ihop Rot- och Rut -avdragen och inför ett HEM-avdrag som täcker alla tjänster. Det finns ingen anledning att skilja på tjänster som utförs i eller i anslutning till hemmet.
  • Utöka summan till 100 000 kr per person och år. Vi föreslår att man slår ihop summorna så individen själv får välja om hen vill utnyttja rot- och/eller rut-tjänster upp till ett belopp om 100 000 kr per person och år. Det ökar kraften i reformen, och minskar risken för undanträngning mellan olika tjänster.
  • Låt köpare och entreprenörer bestämma morgondagens tjänster. Få kunde på förhand förutse att Rut-avdraget, när det utvidgades till att också omfatta IT-tjänster, skulle leda till att en elektronikkedja nu besöker kunder i deras hem för att kalibrera tv-apparater. Politiker är illa lämpade att i detalj avgöra vilka tjänster människor vill använda och som ska ge rätt till avdrag. Därför bör detaljregleringen inom Rot- och Rut tas bort så att det blir upp till köpare och utförare att komma överens och pröva sig fram till morgondagens hushållsnära tjänster.