Hoppa till innehåll

Promemorian Förlängt växa stöd

Remissvar av Promemorian Förlängt växa stöd, referensnr: Fi 2019/00432/S1

Tjänsteföretagen stod 2017 för 52 procent av BNP och 47 procent av sysselsättningen och andelarna är växande. Sänkt skatt på arbete är viktigt för att underlätta tillväxten av både kunskapsintensiva tjänsteföretag som de företag som skapar enklare ingångsjobb för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Höga arbetsgivaravgifter ökar företagens kostnader för att anställa medan höga inkomstskatter minskar arbetstagarnas utbyte från arbete. Båda skatterna bidrar till den brist på kompetens som i nuläget är det viktigaste hindret för svenska tjänsteföretags expansion. Almega välkomnar därför i princip alla skatteåtgärder som sänker kostnaden för att anställa.

Almega delar analysen i promemorian om att sänkta kostnader för att anställa kommer att öka sysselsättningen. Eftersom förslaget i promemorian bara omfattar enmansföretag och är tidsbegränsat till två år kommer effekten på sysselsättningen att bli begränsad liksom den statsfinansiella kostnaden. Det är därför viktigt att denna skattesänkning följs av fler och bredare sänkningar. Det gäller både arbetsgivaravgifter och inkomstskatter. Almega välkomnar den stora översyn av skattesystemet som är planerad och betonar att den måste leda till breda och varaktiga sänkningar av skatten på arbete.

Givet vad som sagts ovan tillstyrker Almega förslaget i promemorian.

Almega
Andreas Åström, Chef påverkan och kommunikation
Patrick Joyce, Chefekonom

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
6 mars 2019

Läs remissen här

Kontaktperson

Patrick Joyce

Chefsekonom

Stockholm

+46 8 762 6967 +46 76 018 70 34 E-post

Läs mer