Hoppa till innehåll

Efter flera år av akuta krisinsatser finns nu utrymme för långsiktiga reformer som stärker Sveriges tillväxtkraft. “Almega vill se skattelättnader för såväl anställda som arbetsgivare men även satsningar på arbetsmarknadsutbildningar och kompetensutveckling. Sedan måste regeringen tänka om gällande arbetskraftsinvandringen”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Tjänstesektorn är Sveriges tillväxtmotor. De privata tjänsteföretagen stod förra året för 52 procent av svensk BNP. Dessutom är det inom tjänstesektorn som jobben skapas. Förra året arbetade 2,6 miljoner personer i den privata tjänstesektorn, en ökning med 800 000 sedan år 2000. De senaste tio åren har 60 procent av alla nya jobb skapats i den privata tjänstesektorn.

– Tjänstesektorn har en avgörande betydelse för svensk ekonomi, men många tjänsteföretag står likväl inför stora utmaningar. Om Sverige fullt ut ska kunna ta till vara tjänsteföretagens potential krävs reformer som gör det lättare att anställa och säkrar kompetensförsörjningen, säger Fredrik Östbom.

Almega föreslår bland annat en bidrags- och skattereform som skulle öka incitamenten att ta ett arbete. Jobbskatteavdraget bör utökas och på sikt innefatta alla. För att kompensera för 2024 års undantag bör en full uppräkning av brytpunkten för statlig skatt genomföras. Dessutom bör arbetsgivaravgifterna sänkas genom en minskning av den allmänna löneavgiften.

För att arbetsgivare ska få tag i rätt kompetens krävs även kompetensutveckling, såväl av befintliga som potentiella medarbetare, som möter marknadens behov. Enligt statistiken tar svenska företag idag ett stort ansvar för kompetensutvecklingen, men satsningarna blir dessvärre allt mindre. Om Sverige ska kunna konkurrera på en global marknad krävs åtgärder.

– Länder som Tyskland, Irland, Österrike och Schweiz har alla valt att stimulera företag att kompetensutveckla, bland annat genom skatteavdrag. Det vore med andra ord inte speciellt långsökt att införa ett kompetensavdrag även i Sverige, säger Fredrik Östbom.

Regeringen behöver också fortsätta reformeringen av Arbetsförmedlingen. Myndigheten bör få ett smalare, men vassare, uppdrag inriktat på att fatta beslut, kontrollera och utvärdera olika insatser. Matchning och kompetensutveckling av arbetslösa till jobb bör överlåtas helt till fristående jobbförmedlare.

– Samtidigt, med tanke på att kompetensbristen är ett reellt problem redan i dag, borde regeringen tänka om när det gäller arbetskraftsinvandringen. Ytterligare en höjning av inkomstgolvet skulle bli väldigt problematiskt för många företag, säger Fredrik Östbom.

Läs hela tillväxtpaketet här: https://www.almega.se/2024/06/reformpaket-for-ett-vaxande-sverige/

Dokument