Hoppa till innehåll

Promemoria: Karenstid för egen­företagare, m.m.

 Almega som beretts tillfälle att yttra sig över nämnda departementspromemoria vill med anledning härav framföra följande

Almega anser att det är viktigt för utvecklandet av nya företag att företagarna känner en trygghet i frågor som rör skydd för inkomstförlust till följd av sjukdom. Almega har i sitt förslag till omställningsförsäkring föreslagit att såväl egenföretagare som anställda ska omfattas av samma försäkringsskydd, dock med möjlighet för företagare att avstå s.k opt out.

Almega tillstyrker därför samtliga de förslag som framförs i departementspromemorian om möjlighet att välja karenstid på en dag, karenstiden vid arbetslöshet samt reglerna om högriskskydd, sjukpenning i förebyggande syfte samt vid återinsjuknande.

 

Med vänlig hälsning

Almega AB

                      

Ulf Lindberg                                                      Marie Silfverstolpe

Näringspolitisk chef                                           Expert Arbetsmarknad

Status
Besvarad

Svar senast