Hoppa till innehåll

Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Almega Utbildningsföretagen har erbjudits möjligheten att svara på remissen.

Regeringen beslutade 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att utarbeta ett förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg, fristående förskolor och fritidshem samt vuxenutbildning med flera, till den del de erbjuds av privata anordnare.

Införandet av offentlighetsprincipen i offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter för med sig ett antal nya krav på privata aktörer. De blir då bland annat skyldiga att registrera sina handlingar och att skyndsamt handlägga framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt samma principer som gäller för myndigheter.

I sitt betänkande skriver utredningen att förslaget kommer att medföra vissa konsekvenser för privata aktörer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet, eftersom det kommer att leda till en ökad administration och vissa kostnader. Införandet av offentlighetsprincipen bedöms inte medföra någon märkbar skillnad för brukare i fråga om skydd för deras integritet.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
20 februari 2017

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson