Hoppa till innehåll

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknads­politiska området (SOU 2012:4)

Almega som fått rubricerade betänkande på remiss delar i huvudsak utredarens bedömningar och välkomnar utredningsförslagen som syftar till att uppnå en mer effektiv personuppgiftsbehandling i de kompletterande aktörernas verksamhet utan åsidosättande av den enskildes integritet.

Svenskt Näringsliv påpekar i sitt remissvar vissa frågor kring hantering av lagöverträdelser. Almega instämmer i de synpunkter som framförts av Svenskt Näringsliv och har inget övrigt att tillägga.

Almega AB
Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef
 

Status
Besvarad

Svar senast
25 maj 2012