Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter vid institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ds 2012:5)

Almega som beretts möjlighet att lämna synpunkter på nämnda departementspromemoria vill med anledning härav framföra följande.

Almega tillstyrker departementspromemorians förslag avseende möjligheten för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, att behandla personuppgifter.

Almega menar att de regler som kringgärdar användandet av personuppgifter är tillfredsställande. Vi ser dessutom att möjligheten för IFAU att använda dessa uppgifter kan stärka forskningen och därmed möjliggöra en utvärdering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 

Med vänlig hälsning

 

Almega AB

 

 

Ulf Lindberg                              Marie Silfverstolpe

Näringspolitisk chef               Expert Arbetsmarknad

Status
Besvarad

Från
Arbetsmarknadsdepartementet

Svar senast

Länk till Ds 2012:5