Lena Ragell

Administratör

Lena arbetar som administratör på enheten Arbetsgivarservice.

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 84
Mobiltelefon: +46703456984
Epost: lena.ragell@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm