Hoppa till innehåll

Nytt kollektivavtal för bransch Järnvägsinfrastruktur

Almega Tjänsteförbunden bransch Järnvägsinfrastruktur har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för perioden 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. Parter i avtalet är Ledarna, Seko, SRAT, ST respektive Sveriges Ingenjörer. Totalt avtalsvärde är 7,4%. Lönerna höjs under perioden med 7,2 % och avsättning till Flexpension sker med ytterligare 0,2 %. Löneökningarna följer det så kallade märket för kostnadsökningar på svensk arbetsmarknad som industrins parter enades om i slutet av mars.

Endast tillgänglig för medlemmar