I Almega Tjänsteförbunden finns många olika branscher representerade, bland annat apotek, järnvägsinfrastruktur, arkitekter, service-, säkerhets- och utbildningsföretag och många fler.

Medlemsföretagen organiseras i nedanstående branscher:

Almega Tjänsteförbundens styrelse

 • Marcus Kristiansson, ISS Facility Services AB, Ordförande
 • Ulrika Francke, Tyréns AB
 • Crister Fritzson, SJ AB
 • Anastasia Georgiadou, Adena Clean AB
 • Markus Granlund, Semcon AB
 • Anna-Karin Hatt, Almega
 • Anders Holm, PostNord
 • Stefan Hansson, Aventus AB
 • Joachim Källsholm, Securitas AB
 • Hans-Olof Lund, Byggnadsfirman Lund AB
 • Anders Lönnebo, Svensk Bevakningstjänst AB
 • Azita Shariati, Sodexo AB
 • Ingalill Wiklander Grahn, PostNord
 • Karl Wistrand, Swedavia
 • Benny Örnerfors, AB Svensk Bilprovning

 

Almega Tjänsteförbundens stadgar

Almega Tjänsteförbundens årsredovnisning 2016