Hoppa till innehåll

Nej till minimilöner i EU

Den svenska modellen där fack och arbetsgivare genom kollektivavtal förhandlar fram lönerna har tjänat oss väl. Modellen är flexibel som kan anpassa regelverken snabbt utan att vänta på politiken. Dessutom har den förankring på arbetsmarknaden. Att införa minimilöner, eller lägstalöner, på EU-nivå hotar modellen i grunden.

Med en utökad europeisk inblandning i arbetsmarknadsfrågor kommer vi få en situation där kollektivavtalen kan överprövas av EU-domstolen. I ett system där förhandlade avtal riskerar att överprövas och inte längre gälla så faller trovärdigheten för modellen. Införandet av minimilöner i EU riskerar den modell vi har i Sverige.

Vi vill:

  • Värna den svenska modellen som tjänat oss väl.
  • Stoppa förslaget om minimilöner i EU – den svenska modellens trovärdighet står på spel.
  • Sätt stopp för implementeringen av den sociala pelaren och de ökade regleringarna i EU. Om allt regleras i EU-direktivet kommer inte finnas någon anledning till att teckna kollektiv.