Kompetens­invandring

Kompetens­invandring

För många tjänste­företag är kompetensbrist ett allvarligt tillväxthinder. Det saknas bland annat IT-specialister, ingenjörer och annan högkvalificerad arbetskraft i Sverige. Kompetens­invandring är därför en lösning för allt fler företag.
Sveriges attraktionskraft för kompetens­invandring är därför en prioriterad fråga för Almega.

Vi prioriterar följande frågor:

  • Regelverket för arbetskrafts­invandring måste bli smidigare, idag finns stora problem med kompetensutvisningar på grund av krångliga regler.
  • Sverige behöver en strategi för internationell talangattraktion, med tydliga mål och satsningar.
  • Att fler internationella studenter stannar kvar och jobbar i Sverige efter studierna.