Kompetens­invandring

Kompetens­invandring

För många tjänste­företag är kompetensbrist ett allvarligt tillväxthinder. Det saknas bland annat IT-specialister, ingenjörer och annan högkvalificerad arbetskraft i Sverige. Kompetens­invandring är därför en lösning för allt fler företag.
Sveriges attraktionskraft för kompetens­invandring är därför en prioriterad fråga för Almega.

Vi prioriterar följande frågor:

  • Regelverket för arbetskrafts­invandring måste bli smidigare, idag finns stora problem med kompetensutvisningar på grund av krångliga regler.
  • Sverige behöver en strategi för internationell talangattraktion, med tydliga mål och satsningar.
  • Att fler internationella studenter stannar kvar och jobbar i Sverige efter studierna.

Senaste rapporten

One-stop-shop för arbetskrafts­invandring

Kompetensbristerna har ett starkt samband med globaliseringen. Utvecklingen går snabbt mot en alltmer internationell tjänstesektor där både företag och arbetskraft rör sig över gränserna. Om Sverige inte är ett öppet och attraktivt land för internationella talanger ökar risken för att företag och verksamheter flyttar till andra länder med bättre tillväxtförutsättningar.

Almegas förslag kring att införa en one-stop-shop lösning för arbetskrafts­invandring, i form av ett expat center enligt förebild från Nederländerna. Det innebär i korthet att myndigheter på nationell och lokal nivå bör samlas på en och samma plats för att erbjuda råd och stöd åt arbetsgivare och arbetstagare.

Se vårt förslag

15+15: Hur blir Sverige en vinnare i den globala talangjakten?

15 minuter fakta från Eva Malmström Jonsson, vice rektor KTH, och Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega följt av 15 minuter diskussion. Inspelat i Almedalen 2016.

Reformförslaget som presenteras: Inför en exportstrategi för högskolan och locka fler utländska studenter till studier och arbete i Sverige