Kompetens­invandring

Kompetens­invandring

Trots hög arbetslöshet och gott om tillgänglig arbetskraft är kompetensförsörjning ett av de allvarligaste tillväxthindren för kunskapsintensiva tjänste­företag. Högkvalificerad arbetskraft saknas – därför är behovet av kompetens­invandring så viktig för Sveriges framtid.

Senaste rapporten

One-stop-shop för arbetskrafts­invandring

Kompetensbristerna har ett starkt samband med globaliseringen. Utvecklingen går snabbt mot en alltmer internationell tjänstesektor där både företag och arbetskraft rör sig över gränserna. Om Sverige inte är ett öppet och attraktivt land för internationella talanger ökar risken för att företag och verksamheter flyttar till andra länder med bättre tillväxtförutsättningar.

Almegas förslag kring att införa en one-stop-shop lösning för arbetskrafts­invandring, i form av ett expat center enligt förebild från Nederländerna. Det innebär i korthet att myndigheter på nationell och lokal nivå bör samlas på en och samma plats för att erbjuda råd och stöd åt arbetsgivare och arbetstagare.

Se vårt förslag

15+15: Hur blir Sverige en vinnare i den globala talangjakten?

15 minuter fakta från Eva Malmström Jonsson, vice rektor KTH, och Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega följt av 15 minuter diskussion. Inspelat i Almedalen 2016.

Reformförslaget som presenteras: Inför en exportstrategi för högskolan och locka fler utländska studenter till studier och arbete i Sverige