Kompetens­invandring

Kompetens­invandring

Brist på kompetens har varit ett allvarligt tillväxthinder i flera tjänstebranscher under flera år. Det saknas bland annat IT-specialister, ingenjörer och annan högkvalificerad arbetskraft i Sverige. Att kunna anställa nyckelkompetens från länder utanför EU är nödvändigt för att tjänste­företag ska kunna behålla verksamhet och jobb i Sverige. Det är därför viktigt att de svenska reglerna för kompetens­invandring är enkla och rättssäkra och garanterar att personer som vill arbeta här inte utvisas på grund av små misstag. Att öka Sveriges attraktionskraft för särskilt kvalificerad arbetskraft är därför en prioriterad fråga för Almega.

Vi prioriterar följande frågor:

  • Regelverket för arbetskrafts­invandring måste bli enklare och mer rättssäkert. Trots förbättringar de senaste åren förekommer fortfarande kompetensutvisningar på grund av enkla misstag och missförstånd.
  • Svenska myndigheter måste marknadsföra möjligheten att arbeta i Sverige inom kvalificerade yrken där det råder brist på kompetens.
  • Det måste bli lättare för fler internationella studenter som utbildat sig i Sverige att stanna kvar och jobba här efter examen.