Hoppa till innehåll

Vägval matchning: fem förslag för bättre integration

    Kapitel
Kompetensbristen är ett av de största problemen för tjänstesektorn och Almegas förbunds medlemsföretag. Det hindrar företagens expansion och tillväxt. Samtidigt som vi har arbetskraftsbrist har vi en påtagligt hög arbetslöshet bland individer med invandrarbakgrund. För att lösa den här gordiska knuten visar vår nya integrationsrapport att Sverige måste lägga större insatser på utbildningsinsatser och matchning. Att i ett läge med högkonjunktur lägga huvuddelen av resurserna på subventionerade anställningar såsom extratjänster, är fel medicin.

Läs rapporten här