Integration

Integration

En effektiv integrationspolitik är en prioriterad fråga för Almega. Utgångspunkten är att tjänste­företagens kompetensförsörjning bättre kan tillgodoses om asylinvandrares kompetens tas till vara.