HEM-AVDRAGET

Förslag: Utvidga RUT till ett heltäckande HEM-avdrag

Tack vare RUT-avdraget har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat lavinartat. Det har i sin tur lett till många nya jobb, inte minst för människor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är jobb som vuxit fram utan sänkta löner, subventionerade anställningar eller konstlade traineetitlar. För att vidareutveckla RUT föreslår Almega att ersätta dagens RUT med ett HEM-avdrag som innefattar samtliga tjänster som utförs i hushållet.

RUT-avdraget har visat vad som händer när man minskar skattekilarna som annars står i mellan hushållens konsumtion och tjänste­företag. Resultatet blev en tjänsteboom. Det finns fortsatt stort intresse för de traditionella RUT- och ROT-tjänsterna, samtidigt som intresset för en vidgad skattereduktion, som innehåller långt fler tjänster, är mycket stort.

Med HEM-avdraget vill Almega:

  • Utveckla RUT till ett HEM-avdrag som täcker alla tjänster som utförs i, eller i anslutning till, kundens hem. På så sätt låter vi köpare och entreprenörer bestämma morgondagens tjänster.
  • Utöka summan till 100 000 kr per person och år. Det ökar kraften i reformen och minskar risken för undanträngning mellan olika tjänster inom ramen för avdraget.