HEM-AVDRAGET

Förslag: Slå samman ROT och RUT-avdragen

Tack vare RUT-avdraget har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat stadigt. Det här har i sin tur lett till många nya jobb, inte minst för människor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är jobb som vuxit fram utan sänkta löner, subventionerade anställningar eller konstlade traineetitlar. Almega föreslår att RUT- och ROT-avdraget slås ihop till ett HEM-avdrag.

RUT-avdraget har visat vad som händer när man minskar skattekilarna som annars står i mellan hushållens konsumtion och tjänste­företag. Resultatet blev en tjänsteboom. Det finns fortsatt stort intresse för de traditionella RUT- och ROT-tjänsterna, samtidigt som intresset för en vidgad skattereduktion, som innehåller långt fler tjänster, är mycket stort. Därför lägger Almega fram ett förslag om att slå samman RUT- och ROT-avdraget till ett HEM-avdrag.

Med HEM-avdraget vill Almega:

  • Slå ihop RUT- och ROT-avdragen och inför ett HEM-avdrag som täcker alla tjänster. Det finns ingen anledning att skilja på tjänster som utförs i eller i anslutning till hemmet.
  • Utöka summan till 100 000 kr per person och år. Vi föreslår att man slår ihop summorna så individen själv får välja om hen vill utnyttja RUT- och/eller ROT-tjänster upp till ett belopp om 100 000 kr per person och år. Det ökar kraften i reformen, och minskar risken för undanträngning mellan olika tjänster.
  • Låt köpare och entreprenörer bestämma morgondagens tjänster. Få kunde på förhand förutse att RUT-avdraget, när det utvidgades till att också omfatta IT-tjänster, skulle leda till att en elektronikkedja nu besöker kunder i deras hem för att kalibrera tv-apparater. Politiker är illa lämpade att i detalj avgöra vilka tjänster människor vill använda och som ska ge rätt till avdrag. Därför bör detaljregleringen inom RUT- och ROT tas bort så att det blir upp till köpare och utförare att komma överens och pröva sig fram till morgondagens hushållsnära tjänster.