Hoppa till innehåll

HEM- avdraget

Utvidga RUT till ett heltäckande HEM-avdrag

Hem-avdrag – ett utvecklat RUT-avdrag

Tack vare RUT-avdraget har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat lavinartat. Det har i sin tur lett till många nya jobb, inte minst för människor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är jobb som vuxit fram utan sänkta löner, subventionerade anställningar eller konstlade traineetitlar. För att vidareutveckla RUT föreslår Almega att ersätta dagens RUT med ett HEM-avdrag som innefattar samtliga tjänster som utförs i hushållet.

RUT-avdraget har visat vad som händer när man minskar skattekilarna som annars står i mellan hushållens konsumtion och tjänste­företag.

RUT finansierar nästan sig självt, ger arbetslösa möjligheten till jobb och frigör tid för konsumenterna.

Rutavdraget har skapat drygt 13.000 jobb för personer som tidigare var arbetslösa eller stod utanför arbetsmarknaden. Det finansierar nästan sig självt – det offentliga får tillbaka 90 procent genom minskade bidrag och ökade skatteintäkter.

Vi vill:

  • Utveckla RUT till ett HEM-avdrag som täcker alla tjänster som utförs i, eller i anslutning till, kundens hem. På så sätt låter vi köpare och entreprenörer bestämma morgondagens tjänster.
  • Utöka summan till 100 000 kr per person och år. Det ökar kraften i reformen och minskar risken för undanträngning mellan olika tjänster inom ramen för avdraget.

Fakta om RUT-avdraget

  • 13 000 personer som jobbar i branschen har gått direkt ifrån arbetslöshet och utanförskap.
  • RUT-avdraget finansierar nästan sig självt – det offentliga får tillbaka 90 procent av kostnaderna i minskade bidrag och ökade skatteintäkter.
  • Sedan 2007 har över 30 000 fått jobb i RUT-sektorn.
  • Åtta av tio svenskar använder eller kan tänka sig att använda RUT-avdraget.
  • Den genomsnittliga arbetstiden i ett RUT-företag är 3,5 år.
  • 43 procent av dem som slutar går vidare till ett nytt jobb i en annan bransch och 22 procent går vidare till studier.
  • 9 av 10 som lämnar sin RUT-anställning har en fortsatt sysselsättning.
  • 40 procent av RUT-användarna tjänar under 30 000 i månaden.