Hoppa till innehåll

Etableringsjobb

Etableringsjobb – en ny anställningsform

För Almega är det en självklarhet att tjänste­företagen ska få en chans att spela en viktig roll i integrationen av nyanlända. Därför har Almega tillsammans med andra arbetsgivar­förbund och vissa fack­förbund inom LO tagit initiativ till en ny anställningsform, etableringsjobb. Anställningsformen kommer att göra det enklare för personer som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb.

Överens­kommelsen om etableringsjobb innebär:

  • Visstids­anställning på två år.
  • Omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna eller personer som varit långtidsarbetslösa.
  • Arbetsgivarens kostnad för att anställa en person i ett etableringsjobb är tänkt att vara 8 400 kr/mån. Staten ger sedan ett etableringsbidrag på 9.870 kr/mån, direkt till den anställde. Det innebär att den disponibla inkomsten efter skatt kommer vara 15.600 kr/månad för den som får ett etableringsjobb.