Nytt avtal Fönsterputsföretag 2013

Ett nytt avtal avseende löner och allmänna anställningsvillkor har träffats mellan Almega Tjänsteföretagen och Fastighetsanställdas Förbund för Fönsterputsföretag.

 Avtalet är för tiden 1 februari 2013 – 30 september 2013.

Utgående löner höjs den 1 februari 2013 med 430:-/mån för heltidsarbetande vilket motsvarar 2,56:-/tim. för timavlönad.
Ackordsprislistorna räknas upp med 1,73 %

Lönebilaga bifogas här.

Det nya avtalet finns upplagt som PDF-fil i på www.almega.se. De nyheter och förändringar som finns gjord är markerade med streck i vänsterkant vid aktuellt stycke.

Avtalet bifogas här.

Med anledning av den korta avtalsperioden kommer något nytt avtalstryck inte att tryckas denna gång.

Kontaktpersoner är

Tommy Karlsson
Aimo Pekkala