Hoppa till innehåll

Återhämtningen i tjänstesektorn tycks bli trögare än väntat. Inköpschefsindex visar en överraskande kraftig nedgång för både orderingång och produktion i april. Däremot verkar nedgången i sysselsättningen ha bromsat in.

Inköpschefsindex (PMI) för den privata tjänstesektorn backade från 54,1 till 48,1 mellan mars och april.  

– Efter den stora uppgången i mars var rekylen väntad, men den blev överraskande kraftig. Det är en allvarlig påminnelse om att återhämtningen inte ska tas för given och att den kan ta längre tid än väntat, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega. 

Trots nedgången under den senaste månaden har index för både orderingång och produktion i tjänstesektorn stigit det senaste halvåret. Andra data pekar också att läget för tjänsteföretagen långsamt blir bättre.

– Förväntningarna om en fortsatt uppgång bygger dock på att räntorna sjunker och att hushållen börjar konsumera mer. Inget av detta har dock ännu inträffat, säger Patrick Joyce.

Betydligt mer positivt är att den minskning av antalet jobb i tjänste­sektorn som pågått sedan förra sommaren ser ut att stanna av.

– Det är fortfarande för tidigt att andas ut men en bibehållen sysselsättning i tjänstesektorn är avgörande för att hålla nere den svenska arbetslösheten, säger Patrick Joyce.