Hoppa till innehåll

Förändringar i rapportering av pensionspremier

Från och med år 2024 ska pensionspremier som tidigare rapporterats årsvis till Fora i stället rapporteras månadsvis. Första inrapportering ska ske i mars 2024.

Almega har arbetat för att försöka tillse att det skulle vara möjligt att hänföra lönedelar till de månader de tjänats in. Vi konstaterar dessvärre att den möjligheten inte ges i den omfattning som hade varit önskvärd.

Endast tillgänglig för medlemmar