Hoppa till innehåll
Fredrik Östbom, Patrick Joyce & Anders Lenhoff

Debatt: Så kan Västsverige minska arbetslösheten och öka skatteintäkterna

Arbetslösheten i Västsverige är oroväckande hög. Samtidigt vittnar kommuner och regioner om att de går på knäna. Dock går det att minska arbetslösheten och generera intäkter till kommuner och regioner, samtidigt: regeringen måste sänka arbetsgivaravgifterna, skriver tre företrädare för Almega i Göteborgs-Posten.

Artikeln är publicerad på debattplats i Göteborgs-Posten.

Den västsvenska ekonomin går mot kärvare tider vilket märks på arbetsmarknaden. Antalet varsel om uppsägningar har nästan tredubblats, runt 83 000 människor är arbetslösa och under 2024 befaras ytterligare 10 000 jobb att försvinna. Samtidigt skriker företag efter arbetskraft.

Den paradoxala situationen med kompetensbrist och hög arbetslöshet kan delvis förklaras med Sveriges höga arbetsgivaravgifter. Medarbetarna i svenska tjänsteföretag kostar 42 procent mer per timme jämfört med genomsnittet i EU. Höga arbetsgivaravgifter hämmar jobbskapandet i Sverige.

En vanlig invändning mot sänkta arbetsgivaravgifter är att det är dyrt och bara leder till högre löner, inte fler jobb. Resonemanget bygger på analyser av sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga som fanns mellan 2007 och 2015. Nyare forskning visar dock att sänkta arbetsgivaravgifter är en mer effektiv åtgärd för att skapa nya jobb än man tidigare trott.

Dubbelt så många jobb

Och de positiva effekterna skulle uppnås även på den västsvenska arbetsmarknaden. En ny rapport som konsultföretaget Makrologik gjort på uppdrag av Almega visar att en sänkning av arbetsgivaravgifterna med tre procentenheter skulle skapa 19 000 nya jobb i Västsverige, varav 5 300 bara i Göteborg. Åtgärden skulle alltså skapa nästan dubbelt så många jobb som befaras försvinna under 2024.

Speciellt gynnsam är sänkningen bland de yrken som i princip ”bara” kräver gymnasieutbildning. Sänkta arbetsgivaravgifter skapar därmed många nya jobb för personer med kortare utbildning och bristfällig arbetslivserfarenhet, en särskilt utsatt grupp under lågkonjunktur.

Dessutom, genom att sänka arbetsgivaravgifterna med tre procentenheter skulle skatteintäkterna från de nya västsvenska jobben öka med 2,7 miljarder kronor om året, samtidigt som kommunerna och de två västsvenska regionerna skulle spara ytterligare 2,9 miljarder kronor i minskade personalkostnader.

Sänkta arbetsgivaravgifter skapar därmed många nya jobb för personer med kortare utbildning och bristfällig arbetslivserfarenhet, en särskilt utsatt grupp under lågkonjunktur

Skriver Fredrik Östbom, Patrick Joyce och Anders Lenhoff

Trots dessa positiva effekter innehöll fjolårets budgetproposition, med hänvisning till inflationen, ingen sänkning av arbetsgivaravgifterna. Men faktum är att sänkta arbetsgivaravgifter är en reform som både kan skapa jobb och minska inflationen, vilket bland annat Konjunkturinstitutet har påpekat.

Sänkta arbetsgivaravgifter är en enkel åtgärd på ett komplext problem. Och den fungerar. Ifall politiken på allvar vill minska arbetslösheten i Västsverige och samtidigt ge vård, skola och omsorg en välbehövlig personalförstärkning: Sänk arbetsgivaravgifterna. Västsverige kan inte vänta.

Patrick Joyce, chefsekonom, Almega

Anders Lenhoff, regionchef Väst, Almega

Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, Almega