Hoppa till innehåll

Techsverige har tecknat avtal om etableringsjobb för avtalsområde IT

Techsverige har tecknat avtal med Unionen om etableringsjobb för avtalsområde IT med syfte att skapa fler jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Avsikten är att sådana personer, under upp till två år, ska ges möjlighet att skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som krävs på svensk arbetsmarknad i syfte att erhålla en tillsvidareanställning.

Endast tillgänglig för medlemmar