Hoppa till innehåll

Nya arbetstidsregler vid sena schemaändringar med mera

Detta Arbetsgivarnytt innehåller mer information om nya arbetstidsregler rörande sena schemaändringar (schemaändringskorridoren) m m. Villkoren vid schemaändringar var en av huvudfrågorna i förhandlingarna och även i medlingen inför tecknande av nytt branschavtal för Spårtrafiken. Resultatet efter medlingen är att parterna enades om att införa en så kallad ”schemaändringskorridor” på avtalsområdet (ny lydelse § 6 mom 2:6 Ändring av ordinarie arbetstidsförläggning).

Schemaändringskorridoren gäller från och med den 1 mars 2024.

Endast tillgänglig för medlemmar