Hoppa till innehåll

Klargörande av 24-månadersregeln

Den 1 oktober 2022 infördes den så kallade 24-månadersregeln, innebärandes att ett kundföretag ska erbjuda en tillsvidareanställning till en arbetstagare som genom uthyrning har varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader. Almega vill informera om att Svenskt Näringsliv, LO och PTKs Huvudavtalsnämnd kommit med klargörande tillämpningsregler av begreppet “placerad hos kundföretag”.

Endast tillgänglig för medlemmar