Hoppa till innehåll

Almega tjänsteföretagen har tecknat kollektivavtal med Hotell och restaurangfacket (HRF) för anställda i bingohallar. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Tillsammans med HRF har vi haft bra samtal och konstruktiva förhandlingar som resulterat i ett kollektivavtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om. Det säger AnnEva Bomberg som är ansvarig förhandlare inom Almega tjänsteföretagen. 

Kollektivavtalet gäller under perioden 1 december 2023 till 30 november 2025. Det berör ca 267 anställda vid 20 bingohallar. 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.