Hoppa till innehåll

Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten kommer inte att vara möjlig utan en stor expansion av tjänstesektorn i regionen, enligt en ny rapport från tjänsteföretagens organisation Almega.

De gröna industriprojekt som planeras i Norrbotten och Västerbotten beräknas skapa 20 000 jobb direkt i industrin. Det är dock bara en mindre del av de jobb som kommer att skapas i regionen.

Ytterligare 10 000 jobb beräknas skapas i tjänsteföretag som arbetar i nära anslutning till industrin. Det rör sig om teknikkonsulter, arkitekter, fastighetstjänster, bevakning, städ och service, ekonomiadministration, transporter och en rad andra tjänster. Nästan 30 procent av bemanningsföretagens uthyrning av personal är till industrin.

Den väntade befolkningsökningen i Norrbotten och Västerbotten kommer också att kräva en rejält utbyggd samhällsservice.

– De som ska jobba i de nya industrierna och tjänsteföretagen behöver butiker, restauranger och annan service samt skolplatser och vård till sina familjer. Närmare 10 000 nya jobb kommer att behövas i tjänstesektorn för att fylla dessa behov, säger Patrick Joyce chefekonom på Almega.

Totalt beräknas den gröna omställningen skapa 50 000 nya jobb i Norrbotten och Västerbotten. Regionerna har i praktiken ingen arbetskraftsreserv idag. Sysselsättningen är redan högre än i resten av landet och arbetslösheten mycket lägre.

– Utmaningen blir enorm att få fram arbetskraft till alla nya jobb. Det kommer att kräva en stor inflyttning från andra delar av landet och från utlandet, säger Patrick Joyce. 

Almega har flera förslag för att öka utbudet av arbetskraft i hela landet och göra möjligt med en inflyttning.

– Ingenjörer är en nyckelgrupp. Där måste det utbildas fler. Sedan måste drivkrafterna för att arbeta öka främst genom sänkt inkomstskatt. Dessutom är arbetskrafts­invandring alltjämt en nyckel för att lösa bristen på kompetens i många yrken, säger Patrick Joyce.

Du hittar rapporten i sin helhet på almega.se.