Hoppa till innehåll

Svenska företags utsatthet för brott syns inte den officiella statistiken, vilket innebär att näringslivsperspektivet saknas i det brottsbekämpande arbetet. En ny rapport från Almega visar dessvärre att problemen är omfattande. ”Det är hög tid att belysa och bekämpa brotten som drabbar företag, inte minst inom tjänstesektorn” säger Moa Tivell på Almega.

– Nästan vartannat företag inom den privata tjänstesektorn har utsatts för brott under det senaste året. Det handlar om en utbredd brottslighet som trots att den har stora konsekvenser för svensk företagsamhet inte är kartlagd, säger Moa Tivell, näringspolitisk expert på Almega.

Rapporten visar också att fyra av tio tjänsteföretag inte anmäler när de utsätts för brott. Anledningen är främst att de inte tror att anmälan kommer leda till något resultat eller hjälpa företaget.

– Detta medför ett omfattande mörkertal där brottsligheten inte kommer till polisens kännedom och det visar även på en bristande tilltro till polisens förmåga att upprätthålla lag och ordning, säger Moa Tivell.

De brott som främst drabbar privata tjänsteföretag är skadegörelse, cyberbrott och inbrott, men också bedrägerier som allt oftare sker digitalt och dessutom genererar allt större brottsvinster. Detta är bekymmersamt med tanke på näringslivets digitalisering och hastigheten med vilken teknikutvecklingen sker. Samtidigt som AI skapar enorma möjligheter följer också stora utmaningar, inte minst säkerhetsmässiga.

– Rapporten visar att brottsligheten riktad mot företagen har för låg prioritet. Vi lägger därför fram ett antal rekommendationer för arbetet framåt varav den första är att det måste föras officiell statistik på området. Först när vi har hela bilden kan vi utveckla riktigt effektiva åtgärder, säger Moa Tivell.

Läs rapporten i sin helhet här: https://www.almega.se/?p=74344 

Dokument

Så drabbas tjänstesektorn av brottslighet