Hoppa till innehåll

Ny guide till säker introduktion

Vi har tagit fram en checklista som kan användas vid introduktion av nyanställda med fokus på säkerhet och arbetsmiljö, till stöd för dig som arbetsgivare. Checklistan hjälper dig att få med alla viktiga säkerhetsaspekter och komplettera de checklistor ni normalt använder vid introduktion.

Endast tillgänglig för medlemmar