Hoppa till innehåll

Första inbetalning till Kollektivavtalsstiftelsen för förlorad säkerhetsklassificering inom Spårtrafik (Loss of License)

Under avtalsförhandlingarna 2017 blev Almega Tjänsteförbunden (numera Tågföretagen) och arbetstagarorganisationerna överens om att bilda en kollektivavtalsstiftelse för införande av omställningsersättning i samband med förlust av säkerhetsklassificering. För att finansiera detta avstod de fackliga organisationerna 0,1 % i löneökningar under avtalsperioden 2017–2020.

Nu är det dags för er att göra den första inbetalningen. Detta Arbetsgivarnytt innehåller information om hur ni går till väga.

Endast tillgänglig för medlemmar