Hoppa till innehåll

Tillväxten i den privata tjänstesektorn bromsar in, efterfrågan på arbetskraft minskar och prisökningarna avtar. Detta visar Almegas tjänsteindikator för det tredje kvartalet. “Det mest positiva är att inflationen är på väg ned”, säger Patrick Joyce chefekonom på Almega.

– Under årets andra kvartal föll produktionen i tjänstesektorn med 0,9 procent. Och enligt vår tjänsteindikator tycks nedgången hålla i sig åtminstone under resten av 2023, säger Patrick Joyce, chefekonom Almega.

Nedgången ses bland annat inom IT- och kommunikationsbranschen som efter en lång period av god tillväxt nu bromsar in. Tekniska konsulter utvecklas fortfarande bra medan arkitektföretagen tyngs av ett minskat bostadsbyggande. Även tillväxten inom bemanningsbranschen har stannat av.

– Omsättningen i bemanningsbranschen under årets andra kvartal var visserligen hög, men om man väger in prishöjningarna var den faktiskt lägre än samma kvartal i fjol. Detta tyder på att efterfrågan på arbetskraft minskar, säger Patrick Joyce.

En positiv nyhet i tjänsteindikator är att tjänsteföretagens försäljningspriser – som omfattar både tjänster till företag och konsumenter – ökar allt långsammare. Ökningstakten har halverats på ett år, från 7,9 till 4,1 procent.

– Almegas prisindikator för tjänstesektorn visar att prisökningarna kommer avta ytterligare under det tredje kvartalet. Detta innebär att ökningstakten kan vara tillbaka på drygt två procent i början av nästa år, fortsätter Patrick Joyce.

Prisnedgången förklaras främst av att effekterna av de kraftiga kostnadsökningarna på energi och andra råvaror under förra året börjar klinga av. Priserna på transporter har i princip slutat att öka. Samtidigt ökar den svaga kronan kostnaderna för insatsvaror och insatstjänster för många konsultbranscher.

– Företagstjänster är viktiga insatstjänster i väldigt många andra branscher. När prisökningarna på tjänster avtar får det en stor påverkan på den allmänna inflationen som kommer att fortsätta att falla tillbaka, säger Patrick Joyce.

Hela rapporten återfinns här.