Hoppa till innehåll

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn föll igen i augusti till efter den oväntade uppgången i juli. Index noterades i augusti till 49,0 och befinner sig återigen under tillväxtzonen (50) vilket betyder att tjänsteproduktionen faller.

– Det är tydligt att uppgången under juli var en chimär och tjänste­produktionen faller långsamt men stadigt och har gjort det sedan början av året, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

– Fallande orderingång och allt tunnare orderböcker innebär tyvärr att nedgången kommer att fortsätta under hösten. Tjänstesektorn dras ned av fallande aktivitet i industrin och byggsektorn och minskad konsumtion hos hushållen, säger Patrick Joyce.

Ett oroande tecken är att inflationen dröjer sig kvar. Priserna på tjänste­företagens insatsvaror stiger i snabbare takt igen. Huvudorsaken är den fallande kronkursen som leder till högre priser på bränsle och andra importerade insatsvaror.

– Lägger man till att årets avtalsrörelse ledde till de högsta nominella löneökningarna på 25 år så pressas tjänsteföretagen för närvarande hårt av stigande kostnader. De prishöjningar som tjänsteföretagen tvingats genomföra är förklarliga, avslutar Patrick Joyce.