Hoppa till innehåll

Almega tjänsteförbunden har tecknat kollektivavtal med Hotell och restaurangfacket (HRF) för kasinomedarbetare. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar med HRF och tillsammans tecknat kollektivavtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, det så kallade märket. I våra förhandlingar har vi hanterat vissa delvis svåra frågor och hittat en bra lösning för båda parterna i god tid innan avtalet löper ut. Det säger Stefan Lennström som är ansvarig förhandlare inom Almega tjänsteförbunden. 

Kollektivavtalet gäller under perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2025. Det berör ca 630 arbetstagare på kasinona i Stockholm, Göteborg och Malmö – både själva kasinona och deras restauranger.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.