Hoppa till innehåll

Sverige ligger fortsatt i toppen över Europas högsta arbetskraftskostnader. Det beror till stor del på att vi har bland Europas högsta arbetsgivaravgifter. ”Det är nästan 50 procent dyrare att anställa någon i Sverige jämfört med det europeiska genomsnittet, vilket försämrar svenska tjänsteföretags konkurrenskraft och hämmar vår framtida tillväxt”, säger Johannes Nathell, näringspolitisk expert.

Tjänsteföretag är personalintensiva, vilket innebär att medarbetarna och deras kompetens är den viktigaste produktionsfaktorn. Med andra ord är de primära kostnaderna för dessa företag lönekostnader. Samtidigt agerar många kunskapsintensiva tjänsteföretag på en internationell marknad där konkurrensen är hård.

”Höga arbetskraftskostnader relativt andra konkurrentländer är till stor nackdel för Sverige och vår konkurrenskraft – i synnerhet för tjänsteföretag där arbetskraftskostnaderna utgör en ansenlig andel av företagens totala kostnader”, säger Johannes Nathell.

I rapporten kan vi konstatera att Sveriges fortsatt ligger i toppen över Europas högsta arbetskraftskostnader för tjänstesektorn.

”Den här rapporten är en uppföljning av Almegas rapport Arbetsgivaravgifter gör svenskt arbete dyrt som släpptes för drygt två år sedan och som visade att Sverige är ett av de länder i Europa där det är som dyrast att anställa. I rapporten vi släpper idag kan vi konstatera att inte särskilt mycket har ändrats.”, säger Johannes Nathell.

Anledningen till de höga arbetskraftskostnaderna är i hög grad Sveriges höga arbetsgivaravgifter.

”Vi har de sjätte högsta arbetsgivaravgifterna i Europa – 60 procent högre än snittet. Bara Frankrike, Slovakien, Tjeckien och Italien har högre arbetsgivaravgifter än Sverige.”, säger Johannes Nathell.

Att det är dyrare att anställa och behålla personal i Sverige jämfört med våra konkurrentländer gör det svårare för våra företag att konkurrera på den internationella marknaden och hämmar i längden sysselsättning och tillväxt.

”Våra höga arbetsgivaravgifter gör att tjänsteföretag får svårare att attrahera internationell spetskompetens eftersom vi får svårare att erbjuda konkurrenskraftiga löner som våra konkurrentländer. Det måste löna sig mer att anställa och därför behöver arbetsgivaravgifterna sänkas”, säger Johannes Nathell.