Hoppa till innehåll

Nytt kollektivavtal för Almega Tjänste­förbunden bransch Kommunikation

Almega Tjänsteförbunden bransch Kommunikation har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för perioden 1 augusti 2023 till och med den 31 juli 2025. Parter i avtalet är SEKO, ST, Ledarna samt Akademikerförbunden Akavia, SRAT och Sveriges Ingenjörer. Totalt avtalsvärde är 7,4 %. Lönerna höjs under perioden med 7,2 % och avsättning till Flexpension sker med ytterligare 0,2 %. Löneökningarna följer det så kallade märket för kostnadsökningar på svensk arbetsmarknad som industrins parter enades om i slutet av mars.

Endast tillgänglig för medlemmar