Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal på området arenor, bad- och idrottsanläggningar. Avtalet sträcker sig över 24 månader och har en total löneökningsnivå om 7,4 procent.

– Jag är glad att vi har tecknat ytterligare ett avtal där allt ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter kommit överens om. Förhandlingarna har skett i god anda där båda parter har velat hitta långsiktigt hållbara villkor för både arbetsgivare och medarbetare, säger Joakim Josefsson, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteföretagen.

Avtalet löper under 24 månader, från och med den 1 juli 2023 till den 30 juni 2025, och har en total löneökningsnivå om 7,4 procent.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.