Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna inom Almega har träffat nya avtal för tjänstemän med Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Vision och Akademikerförbunden samt med Kommunal för medarbetare inom personlig assistans.

– Förhandlingarna av tjänstemannaavtalen har pågått under en lång tid och vi har nu äntligen kommit överens, säger Per Östlund, förhandlingschef på Vårdföretagarna.

De nya avtalen med tjänstemännen är alltjämt dialogavtal utan centralt angivna löneökningar. Nyheten är däremot att flexpension införs nästa år med en kompletterande pensionspremie om 0,6 procent. Premien byggs successivt ut till 2 procent. Överenskommelserna innebär också att en ny anställningsform – avtalad visstid – införs från den 1 januari 2024.

Avtalet för personlig assistens med Kommunal gäller för perioden 1 juli 2023 till 30 september 2025 och berör drygt 25 300 årsanställda personer. I utbyte mot en förlängd avtalstid, från 24 till 27 månader, har de allmänna villkoren utvecklats genom längre uppsägningstider och höjda OB- och jourersättningar.

– Vi har haft bra förhandlingar med Kommunal och tecknat kollektivavtal inom det så kallade kostnadsmärket, d.v.s. ramen om 7,4 % som arbetsmarknadens parter kommit överens om, säger Daniel Andersson, avtalsansvarig på Vårdföretagarna.

– Tyvärr är uppräkningen av den statliga schablonersättningen för personlig assistans betydligt mycket lägre än de kollektivavtalade kostnaderna, något som vi tillsammans med flera andra organisationer påtalat för regeringen. Det bidrar dessvärre till att satsningar på annat än personliga assistenters löner, exempelvis arbetsledning, kompetensutveckling och utbildning, riskerar att bli lidande, säger Antje Dedering, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företag och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt ca 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.