Hoppa till innehåll

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att drygt 83 000 personer varit arbetslösa längre än två år, en minskning med 14 procent på ett år. Reformen av Arbetsförmedlingen har bidragit till framgången men trots detta minskar antalet deltagare i matchningstjänster hos fristående leverantörer då Arbetsförmedlingen anvisar för få till tjänsterna. Arbetslösheten är nu högre än vad den skulle behöva vara, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

Matchningstjänsten Rusta och matcha har visat sig vara mycket effektiv och leder till att långtidsarbetslösheten minskar. Under 2022 fick 37 procent av deltagarna som varit arbetslösa längre än 24 månader jobb efter deltagande. Men Arbetsförmedlingens månadsrapport visar dessvärre att antalet deltagare i matchningstjänster hos fristående leverantörer fortsätter att minska. Endast drygt 55 000 arbetslösa tar del av en sådan tjänst vilket är nästan 19 procent färre än vad Arbetsförmedlingen prognosticerat, 67 800. 

– Problemet är att Arbetsförmedlingen anvisar för få till tjänsten. Det leder till att arbetslösheten är högre än vad den skulle behöva vara. I dagsläget borde 12 000 fler arbetslösa få delta i Rusta och Matcha, säger Per Hammar, näringspolitisk expert med ansvar för kompetensförsörjning, Almega.

Sedan i april växlar Arbetsförmedlingen över till tjänsten Rusta och matcha 2. Myndigheten utlovade att övergången inte skulle medföra minskat antal deltagare, men just detta sker nu. Det minskade deltagarantalet är i första hand problematiskt för alla arbetsgivare som behöver anställa. Men det drabbar också matchningsföretagen som kan tvingas till personalminskningar som därmed riskerar förlora matchningskompetens och färre kan få den experthjälp som behövs för att matchas till ett jobb.

– Nya Arbetsförmedlingen är beroende av partnerskapet med de fristående leverantörerna. De är i sin tur beroende av Arbetsförmedlingens myndighetsutövning inklusive skärpta kontroller av leverantörerna. Det är hög tid att skapa ett fungerande partnerskap som ytterligare minskar långtidsarbetslösheten, avslutar Per Hammar.