Hoppa till innehåll

De senaste tio åren har antalet årsplatser på yrkeshögskolan fördubblats. Den nya utredningen om yrkeshögskolans framtid visar att en fortsatt expansion både är möjlig och önskvärd för att näringslivet ska få tillgång till rätt kompetens.

Ifjol uppgick antalet årsplatser på yrkeshögskolan till omkring 50 000, en fördubbling på tio år. Utredningen om yrkeshögskolan föreslår att yrkeshögskolan ska få växa med ytterligare 35 procent de kommande tio åren.

– Vi hade helst sett en ännu större expansion. Yrkeshögskolan kan åtminstone växa med fem procent varje år, vilket skulle motsvara över 60 procent på tio år, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

Almega ställer sig till fullo bakom utredningens vilja att yrkeshögskolans ska växa samtidigt som dess särart bevaras. Utbildningsanordnarnas nära samverkan med företag och arbetsliv är yrkeshögskolans främsta framgångsfaktor och bör vara vägledande i expansionen.

– Yrkeshögskolan är en lönsam investering för näringsliv, individer och samhälle. Sju av tio studerande tar examen och nio av tio studerande har jobb ett år efter att utbildningen avslutats, säger Per Hammar.

– Vi ser nu fram emot en fördjupad dialog om hur yrkeshögskolan ska växa. Regeringen och utbildningsminister Mats Persson har ett viktigt uppdrag att få fart på yrkeshögskolans expansion.